• Bezpieczne zakupy
  • Darmowa dostawa powyżej 100 zł

Kontakt

Stella Pack S.A.,
ul. Krańcowa 67,
21-100 Lubartów

Skontaktuj się z nami: (+48 81) 852 67 00

E-mail: sklep@stella.com.pl

Stella Pack Spółka Akcyjna, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000689135, sąd przechowujący akta rejestrowe spółki Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy został w całości wpłacony i wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), NIP 714-17-12-077, tel: 081-852-67-00, e-mail: sklep@stella.com.pl.

Wszelkie reklamacje i uwagi prosimy kierować na adres: 
Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, sklep@stella.com.pl.

Dane do przelewu:
ING BANK ŚLĄSKI SA
Stella Pack S.A.
ul. Krańcowa 67 21-100 Lubartów
PL 42 1050 1953 1000 0090 3232 7851
W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.