Email: stella@stella.com.pl

 

Telefon: (+48 81) 852 67 00,

Telefon kom.: (+48) 667 660 915


Fax:       (+48 81) 852 67 05

 

 

Stella Pack spółka akcyjna., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez  Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000689135. Kapitał zakładowy Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.., został w całości wpłacony, wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy).
NIP 714-17-12-077