POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do realizacji zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Adres IP klienta może być wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, wykorzystywane na potrzeby Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień realizowanych na stronach www.sklep.stella.com.pl ?

W naszym sklepie udostępniane są formularze zamówień, które umożliwiają złożenie zamówienia na produkty będące w ofercie Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.

Zabezpieczenia

Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: stella@stella.com.pl